ติดต่อโรงพยาบาลอียู

ติดต่อสอบถาม

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการทำศัลยกรรมโครงหน้าและขากรรไกร อันดับ 1 เกาหลี Oral & Maxillofacial Face Bone Surgery

ที่อยู่

Office Design 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 9 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน

เบอร์โทร

099-469-5923

E-mail

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล